RIIGID

Vana-Kreeka

Riik asub Lõuna-Euroopas Vahemere põhjakaldal Balkani poolsaarel. 
Kreekat piirab kolmest küljest meri. Paremal pool on Egeuse meri, vasakul on Joonia meri ja alla jääb Vahemeri. 
Kreeka on mägine maa. Mäed ja merelahed jagavad Kreeka kolmeks: Põhja-Kreeka, Kesk-Kreeka ja Lõuna-Kreeka ehk Peloponnesose poolsaar. Kaht esimest piirkonda ühendab Termopüülide kitsastee. Kesk-Kreekast saab Peloponnesose poolsaarele läbi Istmose maakitsuse kaud. Lisaks elasid hellenid (tolle aja kreeklased) ka Egeuse mere saartel ja Väike-Aasia läänerannikul. 
Vana-Rooma

Riik asub Euroopa lõunaosas, Vahemere põhjarannikul Apenniini poolsaarel. Põhjast piiravad Roomat Alpi mäed. 
Roomat piirab kolmest küljest meri: paremal Aadria meri, vasakul Türreeni meri ja alla jääb Joonia meri.

 
No comments:

Post a Comment